Vergadering Algemeen Bestuur

Op woensdag 24 maart 2021 vindt een vergadering van ons Algemeen Bestuur plaats. De vergadering duurt van 10.30 tot 12.00 uur. Door de coronamaatregelen zal de vergadering online worden gehouden.

Wilt u deze vergadering als toehoorder meemaken? Stuur ons dan een e-mail. U ontvangt daarna van ons de vergaderstukken en een weblink waarmee u kunt meekijken. U kunt uw verzoek sturen naar Gerdo Groot Roessink.