Succesvolle gezamenlijke 'kraamkamer'-actie

Groene boa’s van Omgevingsdienst Achterhoek, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kastelen hebben woensdag 10 april een handhavingsactie gehouden. Aanleiding is de start van het broedseizoen. De reacties van het publiek waren heel positief. En er is geen enkele bon geschreven.

Bezoekers van natuurgebieden worden via de zogenaamde kraamkamer-campagne nadrukkelijk gevraagd zich aan de toegangsregels te houden om de ontluikende natuur niet te verstoren. De focus van de actie lag op de natuurgebieden van de deelnemende partijen in het gebied van Epse, Montferland, Warnsveld, Lochem en Vorden. Met herkenbare en onherkenbare voertuigen zijn 10 groene boa’s tussen 14.00 en 22.00 uur op pad geweest. Er is met name gelet op de toegangsregels: blijf op de paden, houd de hond aan de lijn en neem afval mee naar huis. Met als resultaat een groot compliment aan de bezoekers die woensdag in deze gebieden waren. Men was zich bewust van de regels en hield zich er ook aan.

Zo laat nog aan het werk?

De boa’s kregen veel positieve en verraste reacties: ‘Zijn jullie nu nog aan het werk?’ en ‘Wat goed dat jullie er ook zijn op de momenten dat men het niet verwacht.’ Er zijn vragen over specifieke fauna beantwoord en er is zelfs nog hulp geboden aan iemand die de autosleutel verloren was. Zo zie je maar dat de rol van boa-boswachters als handhavers en gastheer zeer veelzijdig is. Uiteraard zijn ook zaken waargenomen waarbij nog vervolgacties nodig zijn. Al met al een goeie actie waarbij we samen bijdragen aan een veilige en rustige natuur. 

Kwetsbare periode

Het broedseizoen is een kwetsbare periode in de natuur. Tijdens deze maanden zoeken de dieren partners, krijgen ze jongen, leggen ze eieren en broeden ze die uit. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Met een gezamenlijke actie, de Kraamkamer van de Natuur, vragen de boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de natuurgebieden te respecteren.