Regionaal callcenter ondersteunt bij vragen Omgevingswet

Wie vanaf 1 januari een aanvraag wil doen voor een vergunning, krijgt te maken met de Omgevingswet en een vernieuwd Omgevingsloket. Deze nieuwe situatie zorgt ongetwijfeld voor extra telefoontjes van aanvragers die vragen hebben over het doen van hun aanvraag. Hoe zorg je ervoor dat inwoners en bedrijven niet onnodig lang in de wacht hoeven te hangen? De Achterhoek koos voor een gemeente-overstijgende oplossing; een regionaal callcenter.

André van Nijkerken, programmamanager Omgevingswet gemeente Aalten, en Gerdo Groot Roessink, programmamanager Omgevingswet Omgevingsdienst Achterhoek, vertellen in een artikel op de website van de VNG over dit initiatief. “Een regionaal callcenter helpt ons straks enorm om het systeem en de service gericht te verbeteren – zowel lokaal als landelijk – en het aantal hulpvragen omlaag te krijgen.”

Goed op koers

Een kleine twee maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ogen beide heren vrij ontspannen. “Aalten ligt goed op koers wat betreft de minimaal noodzakelijke eisen”, constateert André tevreden. “En het mooiste: we zijn de goede bedoelingen achter de Omgevingswet steeds beter gaan begrijpen én omarmen. De deuren kunnen 1 januari open. Maar wel in het volle besef dat het bouwwerk nog niet af is. De komende jaren gaan we stapsgewijs verder met de invoering.” Ook Gerdo kijkt positief vooruit. “Maar ik kijk vooral trots achterom; we hebben de afgelopen jaren zoveel gedaan hier in de Achterhoek! Oefenen met partners als GGD, waterschappen, provincie en de veiligheidsregio had bij velen prioriteit, ondanks de drukte. Hierdoor weten we elkaar inmiddels goed te vinden bij vergunningaanvragen en hebben we allerlei processen kunnen verbeteren.” 

Ik kijk vooral trots achterom; we hebben de afgelopen jaren zoveel gedaan hier in de Achterhoek!

Meer lezen

Lees het hele artikel op de website van de VNG