Rapport over Rutgers Milieu gepubliceerd

Op bedrijventerrein De Huet in Doetinchem stonden tot eind 2020 1320 vaten met blusschuimwater. Enkele vaten gingen lekken en veroorzaakten schade aan het milieu. In opdracht van de gemeente Doetinchem is onafhankelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de situatie en de rol van het overheidshandelen hierin. Ook de rol van Omgevingsdienst Achterhoek is hierbij onderzocht. Het rapport met de uitkomsten is nu verschenen.

Voorgeschiedenis

Aan de Voltastraat in Doetinchem stonden tot eind december vorig jaar 1320 vaten met blusschuimwater. Dit blusschuimwater – achtergelaten door het in 2010 opgerichte en inmiddels failliete bedrijf Rutgers Milieu B.V. – bevat de stof PFOS. Enkele vaten zijn gaan lekken en hebben schade aan het milieu veroorzaakt. Toen in 2019 de ernst van de situatie duidelijk werd, hebben gemeente Doetinchem en Omgevingsdienst Achterhoek alle mogelijke procedures gestart om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke partij(en) de lekkage zo snel mogelijk zou stoppen en het blusschuim zou afvoeren en verwerken. Toen eind 2020 bleek dat alle trajecten van bestuursdwang en gerechtelijke procedures niet op korte termijn tot het stoppen van de lekkage zouden leiden, greep de gemeente Doetinchem in.

Huidige situatie

Sinds eind februari 2021 is al het blusschuimwater uit de vaten naar vier lekvrije silo’s overgepompt. De lekkage is daarmee gestopt. De gemeente Doetinchem onderzoekt op dit moment op welke manier het blusschuimwater definitief verwerkt kan worden. Daarbij blijft de gemeente uitgaan van het principe dat de vervuiler moet opdraaien voor de gemaakte kosten.

Over het onderzoek

In november 2020 gaf de gemeente Doetinchem onderzoeksbureau Pro Facto de opdracht om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. In het onderzoek richt Pro Facto zich op de vraag hoe de situatie ontstaan is en welke rol de overheid hierin heeft gespeeld. Het onderzoek richt zich dus níet op het handelen van het bedrijf Rutgers Milieu B.V.

Uitkomsten van het onderzoek

Pro Facto trekt twee hoofdconclusies in het rapport. In de eerste plaats was er sprake van een miskenning van de risico’s verbonden aan afvalverwerking in het algemeen, en van de verwerking van brandblussers en blusschuim in het bijzonder. Door vooringenomenheid van het bevoegd gezag, de discontinuïteit van bevoegde gezagen en het gebrek aan robuustheid van de uitvoeringsorganisatie heeft adequate handhaving te laat plaatsgevonden.

Klik hier om het rapport te lezen.

Persvragen

Gemeente Doetinchem verzorgt de woordvoering over de casus Rutgers Milieu. Voor persvragen kunt u contact opnemen met Maike Weenink via 06 – 42 11 23 75.