Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Op 1 juli 2022 zou de Omgevingswet ingaan: een nieuwe wet die ook veel invloed heeft op de werkzaamheden en dienstverlening van Omgevingsdienst Achterhoek. Minister Hugo De Jonge heeft nu besloten om de Omgevingswet opnieuw uit te stellen.

Meer tijd nodig

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil de Omgevingswet op een verantwoorde manier invoeren, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Uit overleggen met mede-overheden en experts is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe digitale systemen. Daarom zal hij ‘niet vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022’. Voorgangers van minister De Jonge stelden de wet al meerdere keren uit vanwege problemen met de digitale systemen.

Nog genoeg te doen

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is blij met de beslissing van de minister. “Uitstel geeft meer tijd om ons voor te bereiden en te blijven werken aan goede dienstverlening,” stellen Gerdo Groot Roessink en Michel ten Elsen, projectleiders Omgevingswet. “Op basis van onze voorbereidingen hebben we de afgelopen periode meerdere signalen gegeven aan de partijen die namens het Rijk verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. We hebben aangegeven dat we momenteel geen goede dienstverlening kunnen garanderen met de nieuwe digitale systemen. We zijn blij dat deze signalen zijn opgepakt.”

Tegelijk zien Groot Roessink en Ten Elsen dat er de komende periode nog genoeg te doen is: zowel binnen ODA, de regio Achterhoek als in heel Nederland. “We hopen daarom dat snel duidelijk wordt welke datum nu gekozen wordt, want iedereen is gebaat bij duidelijkheid.”

Nieuwe datum

De komende weken overlegt minister De Jonge met bestuurlijke partners over welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Als mogelijke data noemt hij 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Over de Omgevingswet

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten samengevoegd. Die wetten gaan over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Het is de bedoeling dat er door de Omgevingswet minder regels zijn waar je rekening mee moet houden bij bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Er komen meer mogelijkheden voor maatwerk en voor betere en snellere besluiten. De komst van de Omgevingswet is een ingrijpende verandering. Het wordt daarom ook wel de grootste wetswijziging sinds 1848 genoemd, het jaar dat de Nederlandse grondwet werd ingevoerd.