Omgevingsveiligheid in de spotlight

Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het zijn de kerntaken van een omgevingsdienst. Maar minstens zo belangrijk is de specialistische advisering op het gebied van omgevingsveiligheid. Om daar meer bekendheid aan te geven en aantrekkelijker te maken voor nieuwe collega’s, is op 1 november 2022, bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), het project ‘Werken aan de toekomst’ gestart.

Vraag je een willekeurig persoon wat een omgevingsdienst doet of wat omgevingsveiligheid is, dan is de kans groot dat je als antwoord ‘geen idee’ krijgt. Onbekend maakt onbemind en in deze krappe arbeidsmarkt kiezen werkzoekenden voor andere organisaties. “En dat terwijl steeds meer partijen gebruik willen maken van onze expertise op het gebied van omgevingsveiligheid,” aldus Bianca van Kooij, specialist externe veiligheid bij de ODA en initiatiefnemer van het project ‘Werken aan de toekomst’. “De aangekondigde omgevingswet en het feit dat de gemeenten en de provincie door personeelstekort en de daarmee teruglopende milieukennis steeds meer een beroep doen op de ODA, maakt dat we meer moeten investeren in nieuwe medewerkers.”

Werken aan naamsbekendheid

Bianca gaat komend jaar samen met twee trainees aan de slag met het op de kaart zetten van de omgevingsdienst en dan met name het taakveld omgevingsveiligheid. “Wat we gaan doen het komende jaar is heel breed. We gaan onder meer een traineeship- en stageprogramma opzetten, zoeken de verbinding met opleidingen door het geven van workshops en gastcolleges, zijn aanwezig bij banenmarkten en ontwikkelen promotiemateriaal.” De trainees werken dus niet alleen aan het vergroten van de naamsbekendheid, maar worden opgeleid om zelf in dit vakgebied aan de slag te gaan. “Als rechterhand van de adviseur externe veiligheid gaan ze op den duur gemeentelijke en provinciale partners adviseren over veiligheidsrisico’s in relatie tot ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. Daarnaast gaan ze vergunningverleners binnen de ODA adviseren.” 

Omgevingsveiligheid, wat is dat?

Hoe kunnen we de risico’s bij de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen voor mensen in de omgeving zo veel mogelijk beperken? Bij onder meer bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen adviseert de expert omgevingsveiligheid gemeentelijke en provinciale partners over de veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld als in een gemeente een pilot wordt gestart met het verwarmen van huizen op basis van waterstof. Binnen de omgevingsdienst wordt dan onder meer gekeken naar de risico’s bij het gebruik en transport van waterstof. Risico’s worden berekend, afgewogen en uiteindelijk wordt een advies gegeven.