Omgevingsdienst Achterhoek

ODA sluit 2016 af met positief resultaat

6 juni 2017

De ODA heeft 2016 met een positief financieel resultaat afgesloten. In totaal heeft ODA 667.000 euro overgehouden. Dat geld gaat terug naar de deelnemende gemeenten. Tot 2017 werd de begroting van de ODA vastgesteld op basis van de vraag hoeveel menskracht nodig was en hoeveel taken de ODA het komende begrotingsjaar naar verwachting zou moeten uitvoeren. Vanaf 2017 hanteert de ODA een andere systematiek. Er wordt nu afgerekend op basis van afgenomen producten. De prijs van de producten wordt vooraf bepaald. De deelnemende gemeenten bepalen zelf welke prioriteiten zij willen stellen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld in een bepaald jaar voorrang geven aan extra toezicht op vuurwerk of een thema als energie. Met de nieuwe begrotingssystematiek hebben gemeenten sneller een beeld van de kosten en kunnen zij flexibeler de opdrachten aan ODA bepalen.