ODA controleert op voldoen energiebesparingsplicht kantoorgebouwen 

Van de 824 kantoorgebouwen in de Achterhoek voldoet een ruime meerderheid inmiddels aan de wettelijke verplichting van een energielabel C of hoger. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) controleert hier sinds de invoering op 1 januari 2023, in opdracht van de Achterhoekse gemeenten, op. 

In januari hebben alle kantoren met een energielabel D, E, F of G een brief van ODA ontvangen met het verzoek om te zorgen voor een energielabel C-certificering. Dit leverde onder meer reacties op van eigenaren die aangaven wél te voldoen. Van deze partijen is ter controle een kopie van de certificering gevraagd. Daarnaast ontving ODA brieven van eigenaren die aangaven niet te hoeven voldoen, bijvoorbeeld omdat het kantooroppervlakte lager was dan de ondergrens van het 100 m² en daarmee vrijgesteld van de verplichting. Dit is aan de hand van luchtfoto’s nagemeten en bij twijfel is de locatie bezocht. 

Balans opmaken

Eind juni is de balans opgemaakt en bleek 59% van de kantoren te beschikken over een energielabel C of beter. Eigenaren die nog niets van zich hadden laten horen, ontvingen van ons een herinneringsbrief. Wij merken dat er bereidheid is om te zorgen voor de juiste certificering, maar dat eigenaren afhankelijk zijn van bijvoorbeeld energieadviseurs. Zij zijn degene die moeten berekenen hoe energiezuinig kantoren op dit moment zijn en helpen bij het opstellen van een verduurzamingsplan. Op het moment dat er een verduurzamingsplan ligt, houden we een vinger aan de pols om te zorgen dat het plan ook echt wordt uitgevoerd. 

Handhaven

Eigenaren die na de herinneringsbrief nog niets van zich hebben laten horen worden in eerste instantie gebeld. Als we ze telefonisch niet te pakken krijgen, gaan we langs. Ons doel is om in het eerste kwartaal van 2024 iedereen gesproken te hebben en in beeld te hebben welke kantoren nog aan de verplichting moeten voldoen en op welke termijn we dat kunnen verwachten. Hoewel wij als omgevingsdienst handhavend moeten optreden als niet wordt voldaan aan de verplichting, willen we iedereen eerst de ruimte geven om binnen een redelijke termijn alsnog aan de energieverplichting te voldoen. Een aanpak die in onze ogen beter werkt dan direct een handhavingstraject te starten.