Meerdere waarschuwingen en bekeuringen tijdens controle buitengebied Aalten

Op zaterdag 12 maart zijn in het buitengebied van de gemeente Aalten controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam hieraan deel. Bij de controles werden acht bekeuringen uitgeschreven. Ook kregen meerdere mensen een waarschuwing. 

De controleurs van gemeente Aalten, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), politie, provincie Gelderland, Natuurmonumenten, de Hengelsport Federatie en de Koninklijke Marechaussee hebben er onder andere op gelet of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en de toegangsregels van natuurgebieden. Ook controleerden ze op het verbranden en dumpen van afval.

Burgemeester Anton Stapelkamp ging mee met de controles en is tevreden over het verloop van de dag. “Als gemeente kiezen we ervoor om bij kleine overtredingen eerst het gesprek aan te gaan en te waarschuwen, dat was ook vandaag het geval. Ik vind het mooi om te zien dat de verschillende handhavingspartners goed samenwerken en gemeenschappelijk optreden.” 

Bekeuringen en verdachte situaties

Tijdens de controles stelden de controleurs meerdere overtredingen vast in het buitengebied. Er werd bijvoorbeeld door rood licht gereden en gebeld achter het stuur. Hiervoor werden drie bekeuringen uitgeschreven. Ook werd er gevist zonder vispas. Verder kwamen de controleurs verdachte situaties tegen die nog nader onderzocht moeten worden. Het gaat hierbij onder andere om mogelijke overtredingen van het bestemmingsplan en van milieuwetten.

Meerdere overtredingen bij verbranden van afval

Opvallend bij de controles was dat meerdere inwoners snoeihout in een ton verbrandden. De afgelopen weken zijn er diverse stormen geweest en dit heeft voor de nodige omgevallen bomen en afgevallen takken gezorgd. Maar dit mag niet zomaar verbrand worden. Er is namelijk voor het verbranden (‘stoken’) van snoeihout een stookontheffing nodig binnen de gemeente Aalten. En van 1 maart tot 1 augustus geldt zelfs een compleet stookverbod.

Veel inwoners waren niet op de hoogte van die regels. De controleurs hebben tijdens deze actie voor het stoken van snoeihout waarschuwingen gegeven. Voor het verbranden van afval werden wel bekeuringen uitgedeeld, vijf stuks in totaal. De gemeente zal de komende tijd meer aandacht schenken aan de stookontheffing en aan het verbod om afval te verbranden.

Samenwerking voor een veilig buitengebied

De controles vonden plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Hierbij werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat het buitengebied een veilige en prettige plek blijft. Bij deze actie waren naast de gemeente Aalten, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), politie, provincie Gelderland, Natuurmonumenten, de Hengelsport Federatie en de Koninklijke Marechaussee betrokken. De actie werd uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en ODA, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners.