Meer flexibiliteit bij energiebesparingsplicht door portefeuilleaanpak

Bedrijven of instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig) verbruiken, moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. Een nieuwe werkwijze, de portefeuilleaanpak, zorgt voor grote organisaties voor meer flexibiliteit en minder administratie.

Bedrijven of instellingen die 20 of meer gebouwen bezitten in Nederland én verspreid over minstens twee omgevingsdiensten, komen hiervoor in aanmerking. Van de organisaties wordt wel verwacht dat hun locaties bovenwettelijke energieprestaties leveren. Als een ondernemer meedoet, legt hij de routekaart met daarin energiebesparende maatregelen voor zijn hele vastgoedportefeuille voor aan een coördinerend inspecteur.

Voordelen voor ondernemer 

Deelnemende ondernemers hoeven jaarlijks maar een keer te rapporteren over de verduurzaming van al hun locaties in Nederland. Dat geldt ook voor een gedeelte van de informatieplicht energiebesparing. Die wordt voor de hele vastgoedportefeuille hetzelfde. Ook qua investeringen heeft deelname voordelen. De ondernemer hoeft niet alle gebouwen tegelijkertijd te verduurzamen, omdat de energieprestatie van de hele vastgoedportefeuille wordt beoordeeld. Dat biedt meer flexibiliteit en maatregelen kunnen gefaseerd worden ingevoerd.

Portefeuilleroutekaart

In een routekaart ligt de vastgoedportefeuille vast en hoe deze wordt verduurzaamd. Het doel is daarbij om het totale energiegebruik vóór 2027 met minimaal 14% energiegebruik en minstens 22% fossiel energiegebruik te verminderen voor de hele vastgoedportefeuille. De deelnemer hoeft de komende 4 jaar niet meer apart over energiemaatregelen te rapporteren aan de omgevingsdiensten. De contactpersoon bij de omgevingsdienst rapporteert jaarlijks over de gehele portefeuille. 

Deelname voorbereiden

Wilt u als ondernemer meedoen? Dien dan vóór 15 februari 2023 een intentieverklaring in bij Omgevingsdienst NL via portefeuilleaanpak@omgevingsdienst.nl. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat een format intentieverklaring. Vervolgens heeft u tot 30 april 2023 de tijd om uw portefeuilleroutekaart in te dienen. Wordt deelname goedgekeurd? Dan levert u jaarlijks vóór 30 april een voortgangsrapportage in.