Meer bereiken met data-analyse

Omgevingsdienst Achterhoek werkt samen met zes andere omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel. Een van de samenwerkingsgebieden is het nieuwe programma ‘Toezicht & Handhaving voor complexe gemeentelijke bedrijven’. Hierbij gaat de inzet van data een grote rol spelen. Onze directeur Petra van Oosterbosch licht in dit artikel het programma toe. “We leggen veel informatie vast in onze systemen, maar we doen daar nog te weinig mee.”

Petra van Oosterbosch

Petra vertelt dat bij complexe bedrijven grote risico’s kunnen optreden. “Je kunt niet bij ieder bedrijf een toezichthouder neerzetten, daarom moeten we met beperkte capaciteit onze mensen juist inzetten bij de grootste risico’s. Daarnaast willen we van elkaar en van bepaalde situaties leren. Data analyseren is daarbij essentieel.”

“Het doel van het nieuwe programma ‘Toezicht & Handhaving voor complexe gemeentelijke bedrijven’ is om vergelijkbare bedrijven op een vergelijkbare manier te behandelen. Maar ook toezicht van bedrijven inrichten op basis van risicoanalyses en kennisdeling. Zowel binnen de verschillende branches als bij de aangetroffen of geanalyseerde risico’s.”

Samenwerking met het Gelders Datalab

Voor het nieuwe programma zou Petra graag meer inzicht in risico’s en de effecten van de aanpak willen hebben. “Ik denk dat het Gelders Datalab de omgevingsdiensten hiermee kan helpen. We willen graag weten welke aanpak het best werkt om bedrijven te bewegen tot beter naleefgedrag. Maar ook welke aanpak niet of minder goed werkt,” legt Petra uit. “Data, en dan vooral geanalyseerde data, kunnen ons helpen om ons werk te optimaliseren. We willen de goede dingen doen én de dingen goed doen. Je kunt soms veel bereiken met bijvoorbeeld zelfcontrole door bedrijven. Maar om erachter te komen of dat echt effectief is, moet je daarvoor eerst meer gegevens analyseren. We leggen zoveel vast in onze systemen, maar we doen daar veel te weinig mee. Ik zie daar zeker mogelijkheden!”

Het grotere plaatje

Petra vindt dat je veel kunt leren van wat er bij de ‘buren’ gebeurt: bij andere omgevingsdiensten. “En ik denk dat het Gelders Datalab ook belangrijk is in het grotere plaatje. Milieueffecten overschrijden bovendien de regio- en provinciegrenzen. Samenwerken en samen ontwikkelen geeft dan meer inzicht.” Ze ziet datagedreven werken als een ontwikkeltraject dat een olievlekwerking kan krijgen. Maar wel met een kleine waarschuwing: “Vaar er niet blind op, blijf ook zelf nadenken en beoordelen. Je moet geen ‘toeslagaffaire’ krijgen. Een slecht nalevend bedrijf kan ook een goed nalevend bedrijf worden en andersom.”

Meer weten?

  • Het Gelders Datalab

    De Gelderse Omgevingsdiensten werken gericht aan de transitie naar datagedreven werken.