Handhavingsactie: weinig overtredingen, accent op voorlichting

Tijdens een handhavingsactie in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek zijn afgelopen zaterdag nagenoeg geen overtredingen geconstateerd. Op een proces-verbaal voor een visser na en een geval van verbranding van snoeiafval, werd deze dag vooral veel voorlichting gegeven.

Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, Omgevingsdienst Achterhoek en vertegenwoordigers van Hengelsport Federatie Midden, provincie Gelderland, Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en de politie controleerden zaterdag onder meer op illegaal crossen, het naleven van de visserijwet, het dumpen en verbranden van afval, stroperij en uitrijden van mest. 

Voorlichting

Daarnaast hebben handhavers en politieagenten in het buitengebied huis-aan-huis voorlichting gegeven. Hoe herken je signalen van drugscriminaliteit? En hoe voorkom je dat jouw schuur voor illegale activiteiten wordt gebruikt? Schuren op deze locaties zijn namelijk gewilde objecten voor criminele activiteiten. Bewoners die werden bezocht stelden het op prijs dat er aandacht was voor een veilig buitengebied en de opsporingsambtenaren mochten desgevraagd ook zonder problemen in de schuren kijken.

Houd oren en ogen open

Burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten: “We kunnen terugkijken op een mooie integrale controledag in het uitgestrekte buitengebied. Goed om terug te horen dat bewoners deze zichtbare aanwezigheid waarderen. Alleen samen met onze burgers krijgen en houden we een veilige leefomgeving. Mijn oproep is dan ook: Houd ogen en oren open en meld opvallende zaken aan de politie of gemeenten. Of desnoods via Meld Misdaad Anoniem!”

Burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek: “Aalten en Oude IJsselstreek hebben een groot buitengebied. Het is van belang dit mooie buitengebied schoon, heel en veilig te houden. Afgelopen weken is door drugsdumpingen gebleken dat dit niet vanzelfsprekend is. Ik ben dan ook blij dat we als handhavingspartners, onder meer door dit soort handhavingsacties, samen ons uiterste best doen om illegale activiteiten in het buitengebied te voorkomen en te stoppen.”

Samenwerking groene handhavingspartners

De controles zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek, die optreedt als regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. De handhavingsactie is voortgekomen uit het Keurmerk Veilig Buitengebied.