Handhavingsactie buitengebied Oost Gelre: waarschuwingen en een boete

Op vrijdag 5 november hebben 19 opsporingsambtenaren in het buitengebied van Oost Gelre controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam deel aan deze actie. Bij de controles kregen meerdere mensen een waarschuwing en werd ook een boete uitgedeeld. 

De opsporingsambtenaren gingen ’s middags en ’s avonds in duo’s op pad. Ze hebben onder andere gelet op illegaal crossen, het dumpen van afval, ondermijning, het dealen van verboden middelen en op stroperij. Ook keken ze of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en de toegangsregels van natuurgebieden.

Waarschuwingen en boete

Er zijn diverse overtredingen geconstateerd. Mensen fietsten bijvoorbeeld zonder licht en een aanhangwagen was verkeerd vastgemaakt achter de auto. Daarvoor werden waarschuwingen gegeven. Ook werden er jagers gecontroleerd. Hierbij zijn er geen overtredingen geconstateerd.

Verder is er een boete gegeven voor het rijden op een crossmotor zonder kentekenplaat. De opsporingsambtenaren kwamen ook diverse situaties tegen die mogelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan. Zo werden er een soort gecamoufleerde stropershut gevonden, een opslaglocatie met diverse materialen en een ingegraven verblijfplaats in de grond. Deze situaties worden verder onderzocht.

Zichtbaarheid in de aanpak van ondermijning

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre zegt: “Door zulke acties weten we elkaar beter te vinden en kunnen we de juiste mensen en organisaties snel inschakelen als dat nodig is. Tijdens de actie bleek – op wat overtredingen na – dat het buitengebied van Oost Gelre op deze avond veilig was.” Met de actie is er ook gewerkt aan zichtbaarheid in de aanpak van ondermijning. Tijdens de actie werden positieve reacties van inwoners en bedrijven ontvangen.

Eerste actie onder Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

De controles vonden plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO-B). Het was de eerste actie in Oost Gelre onder dit keurmerk, want vorige maand werd het certificaat uitgereikt. Hierbij werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat het buitengebied een prettige plek blijft. Bij deze actie waren de gemeente Oost-Gelre, Omgevingsdienst Achterhoek, politie, provincie Gelderland, Natuurmonumenten en de Koninklijke Marechaussee betrokken. De actie werd uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en ODA, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners.