'Goede slag gemaakt in het opdoen van kennis'

“Ik moet nog steeds veel leren, maar heb de afgelopen maanden weer veel nieuwe kennis opgedaan waardoor ik nu ook de omgevingsveiligheidsadviezen op kan pakken die wat ingewikkelder zijn. Ik heb hierin een goede slag gemaakt!” Tim Janssen is trainee omgevingsveiligheid bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en zit inmiddels op de helft van zijn traineeship. 

Adviseurs omgevingsveiligheid zijn lastig te vinden. Een kant-en-klare opleiding die je klaarstoomt voor dit beroep is er namelijk niet. Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende expertise in huis is om de vraagstukken te behandelen koos ODA voor het traineeship waar Tim in november mee startte. Naast het opstellen van adviezen werkt Tim aan het vergroten van aandacht voor omgevingsveiligheid én het interesseren van (toekomstige) werkzoekenden om bij een omgevingsdienst aan de slag te gaan. En met succes! Tim: “We hebben gastlessen gegeven en naar aanleiding daarvan start er per september een stagiair die ik ga begeleiden.”

Kennissessie

Naast gastlessen zijn er in maart en april kennissessies gehouden voor ambtenaren ruimtelijke ordening van de Achterhoekse gemeenten. “Bij de eerste kennissessie lag de nadruk op omgevingsveiligheid. Maar we hebben ook de Omgevingswet meegenomen en uitgelegd wat er straks gaat veranderen met de komst van die wet. De boodschap die we over omgevingsveiligheid mee wilden geven is dat je dit aspect mee moet nemen bij de beoordeling van plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. Zoals tijdens de sessie werd aangegeven; voorkomen is beter dan genezen omdat genezen achteraf niet altijd meer kan.” Het is noodzakelijk om bij de aanvragen al te anticiperen op mogelijke veiligheidsrisico’s om zo de leefomgeving te beschermen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. De tweede kennissessie had een breder thema, veiligheid en gezondheid in het algemeen, waarbij ook de GGD aanwezig was.

Minor publieke veiligheid

Tim: “Verder zijn we samen met hogeschool Saxion en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid bezig met het ontwikkelen van de minor Publieke Veiligheid: Brandweerzorg en Crisisbeheersing. Heel leerzaam, want we moeten echt kijken hoe we studenten enthousiast kunnen maken om met omgevingsveiligheid aan de slag te gaan. Hoe breng je de leerstof boeiend over?” En ook zelf blijft Tim trainingen volgen. “Ik heb onlangs samen met mijn collega’s de training Industriële veiligheid gedaan. Deze training was gericht op de externe veiligheid bij grote bedrijven: waar moet je op letten bij de vergunningaanvraag en welke documenten moeten bedrijven bij ons aanleveren.”

Ondernemingsraad

De insteek van dit traineeship bij ODA is dat Tim na dit jaar blijft en aan de slag gaat als adviseur omgevingsveiligheid. “Ik heb het heel erg naar mijn zin en zit nu zelfs in de ondernemingsraad. Op deze manier leer ik de ODA nog beter kennen,” besluit Tim.