Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

De verscherpte maatregelen die Nederland treft om het coronavirus in te dammen, hebben ook gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Zo vragen wij onze medewerkers nog steeds zo veel mogelijk vanuit huis te werken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen nauwgezet de RIVM-adviezen en de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd. Deze werkwijze kan gevolgen hebben voor uw contacten met ons. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat zijn de gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en meldingen?

 • Alle werkzaamheden rondom vergunningverlening en meldingen lopen zo veel mogelijk door.

Wat zijn de gevolgen voor onze toezicht- en handhavingstaken?

 • Wij blijven deze taken zo veel mogelijk vervullen.
 • Onze medewerkers nemen de RIVM-richtlijnen in acht. Dat betekent: op afstand blijven, geen hand geven, handen vaak wassen.
 • Onze toezichthouders nemen eerst contact op met de contactpersoon voordat een bezoek aan een bedrijfslocatie wordt gebracht.
 • Aan de contactpersoon wordt gevraagd of er gezondheidsklachten zijn, zoals koorts, verkoudheids- of hoestklachten. Zo ja, dan wordt de afspraak verplaatst.
 • Onze toezichthouders gaan niet naar afspraken en bezoeken als zij gezondheidsklachten hebben.
 • Heeft u in deze periode liever geen externe mensen op de werkvloer, dan hebben wij daar begrip voor. Uiteraard mag de veiligheid of gezondheid van de omgeving niet in gevaar komen.

Bereikbaarheid ODA

We zijn goed bereikbaar via telefoon en e-mail, klachten kunnen gemeld worden en de piketdienst is actief. Deze maatregelen duren tot nader order.

Samengevat:

 • het werk gaat zo veel mogelijk door
 • medewerkers werken vanuit huis
 • locatiebezoek toezichthouders in overleg
 • klachten kunnen gemeld worden
 • piketdienst is actief
 • interne en externe overleggen beperkt
 • hygiënemaatregelen in acht nemen
 • tot nader order