Energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt

Veel bedrijven en instellingen zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt.

Sinds 1 juli vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht om het energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen. Bedrijven en instellingen moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de maatregelen.

Uitbreiding

Bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, de glastuinbouw en bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, vallen vanaf 1 juli onder de energiebesparingsplicht. Naast een uitbreiding van de energiebesparende maatregelen worden ook maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht. Dit geldt alleen als ze een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder en leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot.

Informatie- en onderzoeksplicht

Vestigingen van bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) hebben een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Op de Erkende maatregelenlijst energiebesparing staan 149 wettelijk vastgelegde maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit. Bedrijven en instellingen kunnen gebruikmaken van deze lijst. Voor grote energiegebruikers in bepaalde sectoren met een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas(equivalent) is er een onderzoeksplicht.

Stappenplan

Wilt u weten of uw bedrijfsvestigingen een informatie- of onderzoeksplicht heeft? Via het stappenplan van de RVO krijgt u antwoord op deze vraag. Omgevingsdienst Achterhoek is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht.