Omgevingsdienst Achterhoek

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 1 januari 2020

12 augustus 2019

Publicatie

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 1 januari 2020

De landelijke stoppersregeling van het Actieplan ammoniak eindigt op 1 januari 2020. Dit betekent dat alle stallen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Hebt u zich aangemeld voor de stoppersregeling dan moet u zich nu gaan beraden op uw toekomstplannen. Als u besluit te stoppen mag u op 1 januari 2020 geen varkens c.q. pluimvee meer houden. Hiervoor moet u een melding indienen in het kader van het Activiteitenbesluit.

Als u besluit om door te gaan dan moet uw bedrijf op 1 januari 2020 voldoen aan de dan geldende normen. Dit betekent dat u een nieuwe omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Uw bedrijf moet op 1 januari 2020 inwerking zijn zoals u heeft aangegeven in uw nieuwe vergunning of melding.

Op 1 januari 2020 moeten uw stallen voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Achterhoek (info@odachterhoek.nl) of uw bedrijfsadviseur.