Diverse overtredingen bij handhavingsactie in buitengebied Winterswijk

Op zaterdag 8 mei hebben opsporingsambtenaren controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam hieraan deel. Bij de handhavingsactie kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing.

Twintig opsporingsambtenaren controleerden te voet, per auto en fiets onder andere op het verbranden en dumpen van afval, illegaal crossen, loslopende honden en overlast door mountainbikers. Verder werd in het buitengebied en de buurtschappen gecontroleerd op overlastlocaties die door de deelnemende organisaties waren ingebracht.

Verdachte situaties

Tijdens de controles zijn er zo’n twintig overtredingen geconstateerd, waarbij acht waarschuwingen zijn gedaan en twee bekeuringen zijn uitgedeeld. Zo werd er illegaal afval verbrand en wandelden mensen met een hond waar dat niet is toegestaan. Hiervoor zijn bekeuringen uitgeschreven. Ook werden er verschillende verdachte situaties geconstateerd, zoals leegstaande gebouwen, opslag van grond en van gevaarlijke stoffen. Hiernaar wordt nader onderzoek gedaan door de betrokken instanties.

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is tevreden over het verloop van de actie. “De overtredingen die we zaterdag in het buitengebied hebben geconstateerd zijn divers. Met deze actie maken we zichtbaar dat we alle vormen van overlast aanpakken.”

Samenwerking handhavingspartners

De controles in het buitengebied van de gemeente Winterswijk zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. De controle is een vervolg op de handhavingsactie die afgelopen december plaatsvond in het buitengebied van Winterswijk.

De actie werd gecoördineerd door de gemeente Winterswijk en Omgevingsdienst Achterhoek. Daarnaast namen de politie, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, Gelders Landschap, Staatsbosbeheer en de Hengelsport Federatie aan de actie deel.