Controles buitengebied Lochem: overtredingen en verdachte situaties

Op zaterdag 19 juni hebben controleurs in het buitengebied van Lochem controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam deel aan de actie, waarbij meerdere mensen een boete of waarschuwing kregen.

De controles waren ‘s avonds. De controleurs werkten in duo’s. Ze hebben gelet op het verbranden en dumpen van afval en op stroperij. Ook keken ze of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en toegangsregels van natuurgebieden. Verder gingen de controleurs kijken op plekken waar vaker overlast is.

Overtredingen en verdachte situaties

De controleurs zagen verschillende overtredingen. Mensen gebruikten verdovende middelen. Anderen visten zonder vispas of lieten afval achter. En weer andere overtreders reden met hun auto in natuurgebieden waar dat niet mocht, of lieten de hond loslopen waar dit verboden is. Voor deze overtredingen hebben de controleurs drie waarschuwingen en twee bekeuringen gegeven.

Verder kwamen de controleurs meerdere verdachte situaties tegen. Zo stond in een afgelegen gebied een voertuig geparkeerd, waarvan de eigenaar een bekende van de politie is. Ook vonden de controleurs autowrakken, leegstaande gebouwen en opgeslagen grond. De politie, gemeente Lochem en Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) gaan deze verdachte situaties verder onderzoeken.

Mooie samenwerking

De controles vonden plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO). Hierbij werken verschillende partijen samen. Bij deze actie waren dat de gemeente Lochem, ODA, de politie, de provincie, Gelders Landschap en de Hengelsport Federatie. Door samen actie te ondernemen, zorgen ze ervoor dat het buitengebied een prettige plek blijft. De actie werd uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en ODA, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. De gemeente en ODA coördineerden de controles.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem ging mee tijdens de controles: “Meerdere teams gingen zaterdagavond op pad om toezicht te houden op ons mooie buitengebied. Ik mocht mee op de achterbank. Mooie samenwerking!”