Controles buitengebied Berkelland: meerdere boetes en waarschuwingen

Vrijdagmiddag 13 mei hebben opsporingsambtenaren in het buitengebied van Berkelland controles uitgevoerd. Omgevingsdienst Achterhoek nam ook deel. Bij de controles kregen meerdere mensen een boete of waarschuwing. 

De controleurs gingen in duo’s op pad en hebben onder andere gelet op het verbranden en dumpen van afval en op hangjongeren. Ook keken ze of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en de toegangsregels van natuurgebieden. Verder gingen controleurs in het kader van ondermijning kijken bij een aantal aangewezen locaties.

Waarschuwingen en boetes

De controleurs hebben een boete gegeven voor het verbranden van afval. Ook reed een brommer op een fietspad waar dit niet was toegestaan. Hiervoor werd ook een boete gegeven. Verder zijn er meerdere waarschuwingen gegeven, zoals voor het los laten lopen van de hond op plekken waar de hond aangelijnd moest zijn. Ook werden er vissers gecontroleerd. De gecontroleerde vissers hielden zich allemaal aan de regels.

Op de aangewezen locaties hebben de controleurs diverse milieuovertredingen vastgesteld. Hier werd niet voldaan aan de regels voor asbest, mestopslag, afval en bodembedreigende stoffen. De politie, gemeente Berkelland en Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) gaan deze overtredingen verder onderzoeken.

Gezamenlijke actie

De controles vonden plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO). Hierbij werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat het buitengebied een prettige plek blijft. Bij deze actie waren dat gemeente Berkelland, ODA, politie, gemeente Winterswijk, Natuurmonumenten en de Hengelsport Federatie. De actie werd uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en ODA, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners.