Omgevingsdienst Achterhoek

Meerdere overtredingen tijdens controle buitengebied Lochem

28 oktober 2020

Op zaterdag 24 oktober zijn er controles uitgevoerd in de natuur- en bosgebieden rondom Lochem. Hierbij kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing.

De controle werd uitgevoerd door 14 personen tussen 20.00 en 02.00 uur in het buitengebied rond Lochem. Buitengewoon opsporingsambtenaren, ambtenaren van de politie en vrijwilligers van de plaatselijke wildbeheereenheden werkten in duo’s.
Zij letten op naleving van toegangsbepalingen van natuurgebieden en op naleving van de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming.

Verschillende overtredingen
Het bleek een nuttige avond, want de controleurs zagen verschillende overtredingen. Zo werden een aantal vissers gecontroleerd en werd een proces-verbaal opgemaakt vanwege nachtvissen zonder toestemming. Ook kwamen de controleurs in het viswater een verdacht aangemeerd verlaten schip tegen. De politie gaat hier verder onderzoek naar doen.

Verder zagen de controleurs een verdachte auto. In de auto lag illegaal professioneel vuurwerk. Twee personen zijn aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd.

Vervolg van de actie
Door gezamenlijk actie te ondernemen, zorgen we ervoor dat het buitengebied een prettige plek blijft. “Controles en toezicht in het buitengebied blijven gewenst, dus er komt zeker een vervolg,” zegt Raymond Terhürne van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Maar de oren en ogen van bewoners en bezoekers van het buitengebied zijn net zo belangrijk. Want 24/7 controleren is niet mogelijk. Daarom de oproep om bij verdachte situaties niet te twijfelen en 112 te bellen.

De controles zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek, die optreedt als regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. Aan de controle werd verder deelgenomen door de politie, provincie Gelderland, Visfederatie, Natuurmonumenten, Gelders Landschap en leden van de wildbeheereenheden Lochem en Gorssel.