Ambassadeurs aan de slag met bevorderen circulaire economie

Een 100% circulaire economie in 2050. Dat is het doel van de Nederlandse overheid. Om provincie, gemeenten en bedrijfsleven goed te kunnen helpen bij hun circulaire ambities zijn de Gelderse Omgevingsdiensten in 2021 het project ‘Circulair opdrachtgeverschap VTH Omgevingsdiensten’ gestart. Een van de onderdelen van dit project is het opleiden van ambassadeurs circulaire economie.

De provincie Gelderland wil dat circulair opdrachtgeverschap, net als bijvoorbeeld geluid, bodem, lucht en geur onderdeel is van de toezichts- en vergunningverleningswerkzaamheden van de omgevingsdienst. Wij worden gezien als de oren en ogen van gemeenten en de provincie, omdat we veel bij bedrijven in de regio over de vloer komen. Binnen onze werkzaamheden als vergunningverlener en toezichthouder is het makkelijk om het gesprek aan te gaan over circulariteit. Of om door te verwijzen naar bijvoorbeeld subsidies van een gemeente of provincie.

Trainingsprogramma

De Gelderse Omgevingsdiensten en Circulair Opdrachtgeverschap VTH Omgevingsdiensten ontwikkelden voor toekomstige ambassadeurs een trainingsprogramma over de mogelijkheden van circulaire economie en de toepassing daarvan in ons dagelijkse werk. Vanuit Omgevingsdienst Achterhoek worden Jessy, Gerrit, Paul en Richella opgeleid tot ambassadeurs. Zij volgen trainingen waarbij ze handvatten krijgen om de circulaire economie te bevorderen. De ambassadeurs leren onder meer wat wel en niet tot afvalstoffen gerekend moet worden. Maar ook krijgen ze een stukje gedragspsychologie. Niet elke ondernemer kun je namelijk op dezelfde manier benaderen om met circulaire economie aan de slag te gaan. Vervolgens dragen de ambassadeurs deze kennis over aan hun collega’s.

Bijeenkomst gemeenten en omgevingsdiensten

Een andere pijler van het project was het houden van een bijeenkomst voor gemeenten en omgevingsdiensten. Dit vond eind vorig jaar plaats. Ambtenaren van de gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie gingen toen met elkaar in gesprek over de vraag hoe omgevingsdiensten gemeenten kunnen helpen bij hun circulaire ambities. Bekijk onderstaande aftermovie om een indruk te krijgen van de dag: