Spring naar content

Milieuwetgeving bij horecabedrijven

Op uw horecabedrijf kunnen veel milieuregels van toepassing zijn. Deze regels staan onder andere in het Activiteitenbesluit en de Wet milieubeheer.

Aan welke regels moet u zich houden?

Een paar voorbeelden van regels waar u zich als horecabedrijf aan moet houden:

  • U moet afval aan erkende afvalverzamelaars afgeven.
  • U moet zich aan geluidsnormen houden.
  • Voor het koudemiddel in uw koelinstallaties kunnen regels gelden.
  • Als u voedsel bereidt in uw bedrijf, moet u een vetafscheider hebben.
  • Misschien moet u verplicht energiebesparende maatregelen nemen.

Er zijn nog meer zaken waar u zich aan moet houden. U bent er als bedrijf zelf verantwoordelijk voor dat u zich aan alle regels houdt. Om u hierbij te helpen, hebben wij een overzicht van belangrijke wetgeving opgesteld.

Overzicht van milieuwetgeving voor horecabedrijven

Wij hebben een infographic en folder gemaakt met een overzicht van wetgeving waar u zich als horecabedrijf aan moet houden. Hiermee kunt u zelf beoordelen aan welke regels uw bedrijf moet voldoen. Daardoor voorkomt u schade aan het milieu en verkleint u de kans op overtredingen.

Klik hier om de infographic over milieuwetgeving bij horecabedrijven te downloaden.

Hier downloadt u de A5-folder over milieuwetgeving bij horecabedrijven.