Landelijke PFAS-normen

Vanaf 3 juli 2020 geldt voor alle tien gemeenten in de Achterhoek het door het Rijk gepubliceerde Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS.

De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt. De tabel is overgenomen uit de toelichting van de aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS (IENW/BSK-2020/126356).

Toepassingsnormen landbodem

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde FAQ. Heeft u vragen over de landelijke PFAS-normen? Dan kunt u ons een e-mail sturen.