Omgevingsdienst Achterhoek

Vuurwerk

Consumentenvuurwerk wordt opgeslagen en verkocht bij de in totaal 59 verkooppunten in de Achterhoek. Belangrijke veiligheids- en milieu-eisen worden jaarlijks gecontroleerd. De regels voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk zijn landelijk vastgelegd in het zogenaamde Vuurwerkbesluit. Hierin staat ondermeer dat de verkooppunten voorzien moeten zijn van belangrijke installaties en keuringen voor brand- en explosieveiligheid. U kunt hierbij denken aan een sprinklerinstallatie of een (automatische) brandmeldinstallatie.

Meer informatie over (milieu)controles door de ODA vindt u als u hier klikt. Wilt u weten welke sanctiemogelijkheden de ODA heeft, klik dan hier.