Omgevingsdienst Achterhoek

Geur

Geur

Bedrijven die geurhinder kunnen veroorzaken moeten voldoen aan geurnormen. De ODA kan geur laten meten en toetst deze bedrijven. Ook adviseert de ODA gemeenten over bouwplannen in de buurt van bedrijven met geuremissie.