Omgevingsdienst Achterhoek

Geluid in de omgeving

Bedrijven zijn soms volgens de regels van het Activiteitenbesluit verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Omgevingsdienst Achterhoek controleert of bedrijven zich aan de voorschriften houden.

Geluidsklachten

Als u geluidsoverlast ondervindt van evenementen, weg- en railverkeer of vliegverkeer kunt u dit melden bij uw gemeente.

Evenementen

De evenementenvergunning stelt onder meer voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht.