Cultureel erfgoed en archeologie

Cultureel erfgoed en archeologie

Samen met de gemeente Zutphen voert de ODA taken uit voor behoud van cultureel erfgoed voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Een team van archeologiespecialisten beoordeelt voor deze gemeenten archeologische rapporten en Programma’s van Eisen, adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen en begeleidt en coördineert onderzoeksopdrachten. Verder geeft het archeologieteam advies over behoud, beheer en ontsluiting, en ontwikkelt, waar nodig, archeologisch beleid voor deze gemeenten.

Archeologisch onderzoek

Voor de gemeenten in de Achterhoek zijn eisen opgesteld waar een archeologisch (voor)onderzoek aan moet voldoen:
Afwegingskader ‘Archeologie met Beleid’
Format archeologisch bureau- en booronderzoek
Standaard Programma van Eisen IVO-P Regio Achterhoek

Informatie over bedrijven die een archeologisch onderzoek voor u kunnen uitvoeren is te vinden bij bijvoorbeeld Voia  en Opgravingsbedrijven.

De gemeenten in de Achterhoek beschikken allemaal over een archeologische verwachtings- en beleidskaart.

Onverwachte vondst

Hebt u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit melden door contact op te nemen met de InfoDesk van de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)info@cultureelerfgoed.nl  of 033-4217456. De RCE verwerkt uw meldingen en plaatst deze als waarnemingen in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij: archeologie@odachterhoek.nl .