Omgevingsdienst Achterhoek

Verhoogde norm PFAS

Landelijke PFAS-normen

Vanaf 1 december 2019 geldt voor alle tien gemeenten in de regio Achterhoek* het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS. De eerder vastgestelde tijdelijke Achterhoekse toepassingsnormen voor landbodem komen hiermee te vervallen.

De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt. De tabel is overgenomen uit bijlage 1 van de Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader
PFAS (IENW/BSK-2019/253533).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde FAQ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen?
Wij verzoeken u om vragen zoveel mogelijk via de mail te stellen.

*Het betreft de gemeenten: Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

FAQ PFAS-normen Omgevingsdienst Achterhoek