Omgevingsdienst Achterhoek

Verhoogde norm PFAS

Landelijke PFAS-normen

Vanaf 3 juli 2020 geldt voor alle tien gemeenten in de regio Achterhoek* het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS.

De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt. De tabel is overgenomen uit de toelichting van de aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS (IENW/BSK-2020/126356).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde FAQ.

Toepassingsnormen landbodem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen?

Wij verzoeken u om vragen zoveel mogelijk via de mail te stellen.

Omgevingsdienst Achterhoek

*Het betreft de gemeenten: Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

FAQ PFAS normen Achterhoek