Omgevingsdienst Achterhoek

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ook kunt u bij de gecertificeerde bedrijven een asbestinventarisatie laten maken.

U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) bij de gemeente via het Omgevingsloket. Bij deze melding moet een asbestinventarisatierapport worden aangeleverd. Pas dan is de melding volledig en kunnen we het in behandeling nemen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over wet- en regelgeving over asbest op de website van InfoMil.