Omgevingsdienst Achterhoek

Asbest bij particulieren

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding bij uw eigen gemeente doen via het Omgevingsloket Online. Een melding doen is gratis. Voor de toegang tot het Omgevingsloket heeft u uw DigiD inloggegevens nodig. De gemeente heeft bij het behandelen van uw melding informatie over uw plannen nodig. Zo wordt er gevraagd bij de melding gevraagd om een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan. Als u asbest zelf mag verwijderen heeft u geen asbestinventarisatie nodig. Bij werkzaamheden die u door derden laat uitvoeren is een asbestinventarisatierapport wel verplicht. Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden onder welke voorwaarden u asbest eventueel zelf mag verwijderen.