Omgevingsdienst Achterhoek

Vuurwerkvoorschriften beter nageleefd

22 januari 2018

Bij de vuurwerkcontroles in 2017 zijn minder overtredingen geconstateerd dan andere jaren. Jaarlijks worden vuurwerkbedrijven van oktober tot de eindejaarsverkoop intensief gecontroleerd door een speciaal vuurwerkteam.

De ODA had in 2017 de opdracht om 46 van de 49 vuurwerkverkooppunten te controleren.

Vuurwerkvoorschriften
Tijdens de controles wordt gekeken of de bedrijven zich houden aan de strenge vuurwerkvoorschriften die de veiligheid in en om het bedrijf regelen. Belangrijke aspecten van de controles zijn de brandwerendheid van een gebouw en de staat van blusinstallaties.  Een ander punt van controle is bijvoorbeeld ook de veiligheidsafstand tot woningen. Aan al dit soort zaken wordt al in het najaar aandacht besteed zodat dat in orde kan worden gemaakt voordat de verkoop van vuurwerk begint. Tijdens de eindejaarsverkoop wordt gekeken naar de opslag en organisatie van de verkoop.

Jaarlijkse controles een succes
 Sinds 2013 zijn de vuurwerkverkooppunten jaarlijks projectmatig gecontroleerd door ODA-toezichthouders met specifieke en actuele kennis op vuurwerkgebied. Het consistent jaarlijks voortzetten van de controles lijkt nu zijn vruchten af te werpen met een beter naleefgedrag door de vuurwerkondernemers.