Omgevingsdienst Achterhoek

Grondverzet in Achterhoek weer mogelijk

13 november 2019

PERSBERICHT

12 november 2019

Grondverzet in Achterhoek weer mogelijk

Met het aanpassen van de norm voor PFAS (een groep chemische stoffen die van nature niet afbreekbaar is) zorgen Achterhoekse gemeenten dat grondverwerkers en tuinders weer aan de slag kunnen.

Sinds de invoering van de strenge landelijke norm voor PFAS op 1 oktober liggen veel projecten stil omdat het aandeel PFAS in de grond bijna overal hoger is dan de nieuwe norm. Deze norm is het gevolg van het Nederlandse bodembeleid dat erop is gericht verspreiding van vervuilde grond te voorkomen. De vervuilde grond mag niet worden verplaatst naar natuur- en landbouwgebieden waar de vervuiling nog niet in kaart is gebracht.

Tijdelijke maatregel
Het landelijk handelingskader biedt de mogelijkheid om voor landbouw- en natuurgebieden tijdelijk hogere achtergrondwaarden vast te stellen. Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO), een netwerk van bodemprofessionals die werkzaam zijn bij overheden en publieke dienstverlenende organisaties in Gelderland, heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt door de achtergrondwaarden voor PFAS-verbindingen in de provincie Gelderland te berekenen. De berekende verhoogde PFAS-normen zijn nu door negen Achterhoekse gemeente overgenomen. Deze zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Landelijke norm
Staatsecretaris Stientje van Veldhoven kondigde vorige week aan voor 1 december de landelijke norm te verhogen. Het wachten is op onderzoek van het RIVM, waaruit moet blijken wat een goede norm is. Volgens het RIVM is ‘over het algemeen’ nergens in Nederland de blootstelling aan PFAS zo groot dat er gezondheidsrisico’s zijn voor burgers.

Meer informatie
Op de website van omgevingsdienst Achterhoek staat meer informatie over achtergrondwaarden waaronder een tabel met de actuele waarden. https://www.odachterhoek.nl/onderwerp/bodem-en-grondverzet/verhoogde-norm-pfas/